480

L'equip

L’equip del Camí està format per diferents professionals de la salut i l’educació compromesos amb la tasca.

La nostra filosofia de treball es basa en el treball en equip, donant molta importància al contacte i la coordinació amb la família, l’escola i altres recursos externs per tal d’abordar

les problemàtiques globalment i atendre adequadament a la persona. El nostre tracte de confiança i el nostre compromís per la feina són puntals.

Sandra Cuadros

Psicòloga infanto-juvenil i adults                

Cristhian Arroyo

Psicòleg infanto-juvenil            

Nicole Calvo

Terapeuta familiar, pedagoga i psicomotricista             

Aleidis Codony

Pedagoga especialitzada en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns de la Parla i el Llen

Iban Niubó

Psicòleg infantil i juvenil          

Alba Badell Pons

Logopeda               

Ruth Marin

Terapeuta              

Patricia Costal

Psicòloga infanto-juvenil i adults