480

VEIE Joves i adolescents

VEIE JOVES i ADOLESCENTS sorgeix de la necessitat d'oferir un acompanyament a l'adolescent i a la seva família.

Els últims descobriments de la neurociència, parlen de que cap a l'edat dels 13 anys (moment en què es construeix en fermesa el caràcter, recordem que el caràcter comença a formar-se a l'edat de 7 anys) es realitza un nou disseny del cervell. És una oportunitat per aprendre a prendre decisions i decidir sobre la seva personalitat.

Augmentar el nivell de competència emocional i social de l'adolescent ha de formar part en la seva educació regular, és ideal per a aconseguir un desenvolupament

evolutiu saludable en tots els àmbits de la seva personalitat.

És una oportunitat per explorar, mirar amb una “llanterna” la capacitat d'entrar en contacte amb les emocions pròpies i dels demés i alhora saber-les REGULAR.

Als adolescents el desenvolupament i entrenament d'aquestes habilitats els capacita per afrontar els seus sentiments d'angoixa, soledat, frustració, menyspreu, de rebuig,

confusió sexual, trastorns alimentaris, activitats antisocials i d'altres...

Objectius:

  • Acceptar aquest procés com una etapa més de la vida com a creixement personal i aprenentatge

  • Aprendre a estar en el present, aquí i ara, per reduïr l'ansietat i/o depressió, si s'escau.

  • Augmentar la confiança en un mateix i aprendre a respectar-se un mateix.

  • Aprendre a percebre, expressar i saber què fer amb les emocions d'un mateix.

  • Aprendre a responsabilitzar-se del què un diu i/o fa.

  • Desenvolupar, des del respecte a sí mateix i als demés, habilitats socials de comunicació i de resolució de conflictes.

  • Aprendre a relaxar-se

Engloba:

Extraescolar d'IE d'1h a la setmana.

Taller mensual d'IE per als pares i mares dels infants i joves inscrits.

Tutoria semestrals amb les famílies dels infants i joves de VEIE.