Beneficis

 • Millora la capacitat de concentració.

 • Millora el rendiment acadèmic .

 • Incrementa la sensació de calma .

 • Disminueix l'estrès i l'ansietat.

 • Promou la seva capacitat d'escolta .

 • Ensenya a gestionar sentiments difícils i a controlar impulsos .

 • Ensenya a gestionar les seves preocupacions .

 • Aprèn a relacionar-se des de l'empatia .

 • Millora la capacitat de resoldre conflictes .

 • Millora les seves habilitats de comunicació .

 • Millora el seu comportament.

 • Potencia la seva salut física.

 • Prevé comportaments de risc .

 • Desenvolupa la seva proactivitat i responsabilitat .

 • Incrementa la seva motivació