Teràpia familiar

  • Tècniques de comunicació
  • Resolució de conflictes
  • Mediació
  • Orientació i assessorament
  • Psicoteràpia
  • Dol i acompanyament a la pèrdua