Psicopedagogia

La psicopedagogia és la branca de la psicologia que s’encarrega de l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de dificultats en l’aprenentatge que pot tenir una persona al llarg de la seva vida. Amb aquest objectiu, el servei de psicopedagogia del camí està orientat a donar atenció i suport en els següents àmbits:

  • Dificultats d’aprenentatge i fracàs escolar
  • Dèficit d’atenció i hiperactivitat
  • Tècniques i hàbits d’estudi
  • Desenvolupament d’habilitats cognitives
  • Mecànica i comprensió lectora
  • Lectoescriptura