Psicomotricitat

La psicomotricitat és una disciplina que es basa amb la concepció integral de l’infant; per mitjà de la vivència del cos, del moviment i de l’acció i la seva posterior representació, actua sobre la globalitat de l’infant per tal que aprengui a conèixe’s, relacionar-se amb els altres, amb els objectes, amb l’espai i amb el temps, la qual cosa li facilita l’accés als aprenentatges escolars.


  • Superar i transformar situacions de conflicte
  • Enfrontar-se d’una forma positiva a les limitacions i pors
  • Relacionar-se amb els altres
  • Desenvolupar la iniciativa pròpia
  • Expressar-se de forma lliure i creativa
  • Iniciar-se en les nocions espaial i temporals
  • Permetre l’acceptació de les normes.