Ortowrite

Des del Camí oferim entrenament ortogràfic amb l'ORTOWRITE

 

Què és l'Ortowrite?

 

Es tracta d'una apliació creada per a professionals de l'educació que permet realitzar un aprenenatge de l'escriptura inicial (a partir dels 5 anys) així com per a consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. 

Està estructurat per nivells des de P5 fins a l’edat adulta. També és una eina molt recomanada per a nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals. És important saber que l’alumne ha de treballar de manera totalment autònoma, ja que així és quan realment aprèn!

Està demostrat que aquelles persones que en fan un ús correcte evolucionen molt favorablement i s’aconsegueix una disminució important dels errors d’escriptura. A més, és una eina que, per la seva manera de funcionar, millora l’atenció i la memòria auditiva.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.

Serà un professional del centre qui assigni els exercicis als alumnes i en faci un control personalitzat.